Zpět: T-SEAL II

Jak pracuje

Print
Popis

Optický snímač zjistí, kdy je vložena hadička mezi elektrody svářecí hlavy. Uvolní se napětí na hadičce. Poté se pohyblivá elektroda ze svářecí hlavy posune dopředu a stiskne hadičky. V tomto okamžiku, jsou aktivovány vysokofrekvenční vlny a roztaví hadičku do dvou, snadno oddělitelných částí.T-SEAL II je určen pro PVC hadice až do 6 mm (0,23 in) vnějšího průměru.

Multi-barevný LED kroužek kolem svářecí hlavy indikuje stav zařízení.

Svaření je provedeno během 0,5 až 3 sekund, v závislosti na velikosti hadičky.

Vytvoří spolehlivý, vysoce kvalitní svár, který lze snadno oddělit.

Snadná demontáž svářecí hlavy pro čištění.