Jak pracuje

Print
Popis

Optický snímač zjistí, kdy je vložena hadička mezi elektrody svářecí hlavy. Uvolní se napětí na hadičce. Poté se pohyblivá elektroda ze svářecí hlavy posune dopředu a stiskne hadičky. V tomto okamžiku, jsou aktivovány vysokofrekvenční vlny a roztaví hadičku do dvou, snadno oddělitelných částí.T-SEAL II je určen pro PVC hadice až do 6 mm (0,23 in) vnějšího průměru.

Multi-barevný LED kroužek kolem svářecí hlavy indikuje stav zařízení.

Svaření je provedeno během 0,5 až 3 sekund, v závislosti na velikosti hadičky.

Vytvoří spolehlivý, vysoce kvalitní svár, který lze snadno oddělit.

Snadná demontáž svářecí hlavy pro čištění.