TACSI® - Terumo Automated Centrifuge & Separator Integration System for Platelets (TACSI PL)

 

Standardizuje zpracování plné krve

Tradiční, ruční zpracování zahrnuje mnoho kroků, každý z nich může mít vliv na kvalitu vašich krevních složek. Nyní, s automatizovaným systémem zpracování, lze výrazně snížit počet manuálních kroků a zároveň eliminovat variabilitu, která je vlastní ručnímu zpracování krve.

Systém TACSI PL je komplexní, stand-alone technologie, která automatizuje manuální kroky při zpracování buffy coatu až po koncentrát krevních destiček. Každé zařízení může zpracovat až šest sdružených jednotek najednou, až 24 jednotek za hodinu a každý operátor může ovládat více zařízení.


*Výhody systému TACSI PL jsou :

- Výroba kvalitnějších produktů

- Zvýšení konzistence výrobků

- Zlepšení propustnosti

- Získ vyššího výnosu

- Optimalizace pracovního postupu

- Ušetření místa

- Posílení správné výrobní praxe ( SVP )

* Ve srovnání s ručním zpracováním

Zjednodušte svůj proces

Systém tacsi PL automatizuje mnoho kroků s vysokým podílem lidské práce zapojených do zpracování buffy coatu při ručním zpracování, včetně :

- vyvažování
- centrifugace
- doprava
- separace a leukoredukce
- stanovení objemu
- postup uchovávání a zpracování dat