Zpět: TOMEs

Jak pracuje

Print
Popis

Obousměrný tok dat

Tomes je operační systém pro správu dat navržen pro práci se softwarem určitého přístroje pro správu a sledování vašich Terumo zařízení prostřednictvím místní sítě
( LAN ) .

Sítě Tomes propojuje vaše zařízení tak, aby byla klíčové data jednodušší a rychleji dostupná:

Parametry programu.
Centrálně konfiguruje zařízení s místními požadavky nebo individuálně konfiguruje zařízení, aby vyhovovaly vašim potřebám
Definuje strukturu čárového kódu

Zlepšuje přesnost snímání čárového kódu

Snížuje chyby skenování
Kontroluje oprávnění uživatelů
Zlepšuje správu dat

Vytváří dárcovské a separační soubory

Vytváří a exportuje výrobní soubory
Exportuje data odběru v reálném nebo plánovaném čase

Formáty zpráv zahrnují : XML, CSV, min, txt

Výstupní zprávy ve formátu PDF
Monitoruje aktivní zařízení
Shromažďuje a zobrazuje data každého odběru

Poskytuje vlastní vyhodnocení vašich dat

Provádí jednoduše daty odběrů

Filtruje odběrová data

Archivuje dat  a odběru
Sdílí data se systémy řízení krevní banky


Ukládá data pro zpracování přes obousměrnou komunikaci.